تبلیغات
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی

خودخواهان و طاغوتیان با قرآن و عترت چه كردند
خود خواهان و طاغوتیان قرآن كریم را وسیله اى كردند براى حكومتهاى ضد قرآنى و مفسّران حقیقى قرآن و آشنایان به حقایق را كه سراسر قرآن را از پیامبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله دریافت كرده بودند و نداى ((انّى تارك فیكم الثقلان )) در گوششان بود با بهانه هاى مختلف و توطئه هاى از پیش تهیه شده آنان را عقب زده و با قرآن ، در حقیقت قرآن را كه براى بشریت تا ورود به حوض بزرگترین دستور زندگانى مادّى و معنوى بود و است از صحنه خارج كردند و بر حكومت عدل الهى كه یكى از آرمانهاى این كتاب مقدّس بوده و هست خط بطلان كشیدند و انحراف از دین خدا و كتاب و سنت الهى را پایه گذارى كردند تا كار به جایى رسید كه قلم از شرح آن شرمسار است .
و هرچه این بنیان كج به جلو آمد كجى ها و انحرافها افزون شد تا آنجا كه قرآن كریم را كه براى رشد جهانیان و نقطه جمع همه مسلمانان بلكه عائله بشرى از مقام شامخ احدیت به كشف تامّ محمدى (ص ) تنزل كرد كه بشریت را به آنچه باید برسند، برساند و این ولیده علّم الاسماء را از شرّ شیاطین و طاغوتها رها سازد و جهان را به قسط و عدل رساند و حكومت را به دست اولیاءاللّه ، معصومین علیهم صلوات الاوّلین والا خرین بسپارد تا آنان به هركه صلاح بشریت است بسپارند، چنان از صحنه خارج نمودند كه گویى نقشى براى هدایت ندارد و كار به جایى رسید كه نقش قرآن به دست حكومتهاى جائر و آخوندهاى خبیث بدتر از طاغوتیان وسیله اى براى اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالى شد و مع الا سف به دست دشمنان توطئه گر و دوستان جاهل ، قرآن این كتاب سرنوشت ساز، نقشى جز در گورستانها و مجالس مُردگان نداشت و ندارد و آن كه باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و كتاب زندگى آنان باشد، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا به كلى از صحنه خارج شد، كه دیدیم اگر كسى دم از حكومت اسلامى برمى آورد و از سیاست كه نقش بزرگ اسلام و رسول بزرگوار صلّى اللّه علیه و آله و قرآن و سنت مشحون آن است سخن مى گفت گویى بزرگترین معصیت را مرتكب شده و كلمه آخوند سیاسى موازن با آخوند بى دین شده بود و اكنون نیز هست .
قرآن علیه قرآن
و اخیرا قدرتهاى شیطانى بزرگ به وسیله حكومتهاى منحرف خارج از تعلیمات اسلامى كه خود را به دروغ به اسلام بسته اند براى محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانى ابرقدرتها قرآن را با خط زیبا طبع مى كنند و به اطراف مى فرستند و با این حیله شیطانى قرآن را از صحنه خارج مى كنند. ما همه دیدیم قرآنى را كه محمدرضا خان پهلوى طبع كرد و عده اى را اغفال كرد و بعض آخوندهاى بى خبر از مقاصد اسلامى هم مداح او بودند و مى بینیم كه ملك فهد هرسال مقدار زیادى از ثروتهاى بى پایان مردم را صرف طبع قرآن كریم و محّال تبلیغات مذهب ضد قرآنى مى كند و وهابیت این مذهب سراپا بى اساس و خرافاتى را ترویج مى كند و مردم و ملتهاى غافل را سوق به سوى ابرقدرتها مى دهد و از اسلام عزیز و قرآن كریم براى هدم اسلام و قرآن بهره بردارى مى كند.
افتخارات ملت ما
ما مفتخریم و ملت عزیز سرتا پا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است كه پیرو مذهبى است كه مى خواهد حقایق قرآنى كه سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلكه بشریت دم مى زند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودى كه بر پاى و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوى فنا و نیستى و بردگى و بندگى طاغوتیان مى كشاند، نجات دهد. و ما مفتخریم كه پیرو مذهبى هستیم كه رسول خدا مؤ سس آن به امر خداوند تعالى بوده و امیرالمؤ منین على بن ابیطالب این بنده رها شده از تمام قیود، ماءمور رها كردن بشر از تمام اغلال و بردگیها است .
ما مفتخریم كه كتاب نهج البلاغه كه بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگى مادى و معنوى و بالاترین كتاب رهایى بخش بشر است و دستورات معنوى و حكومتى آن بالاترین راه نجات است ، از امام معصوم ما است .
ما مفتخریم كه ائمه معصومین از على بن ابیطالب گرفته تا منجى بشر حضرت مهدى صاحب زمان علیهم آلاف التحیات والسلام كه به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است ائمه ما هستند.
ما مفتخریم كه ادعیه حیات بخش كه او را قرآن صاعد مى خوانند از ائمه معصومین ما است . ما به مناجات شعبانیّه امامان و دعاى عرفات حسین بن على علیهماالسّلام و صحیفه سجادیه این زبور آل محمد و صحیفه فاطمیّه كه كتاب الهام شده از جانب خداوند تعالى به زهراى مرضیّه است از ما است .
ما مفتخریم كه باقرالعلوم بالاترین شخصیت تاریخ است و كسى جز خداى تعالى و رسول صلى اللّه علیه و آله و ائمّه معصومین علیهم السلام ، مقام او را درك نكرده و نتوانند درك كرد، از ما است .
و ما مفتخریم كه مذهب ما جعفرى است كه فقه ما كه دریاى بى پایان است یكى از آثار اوست و ما مفتخریم به همه ائمه معصومین علیهم صلوات اللّه و متعهد به پیروى آنانیم .
ما مفتخریم كه ائمه معصومین ما صلوات اللّه و سلامه علیهم در راه تعالى دین اسلام و در راه پیاده كردن قرآن كریم كه تشكیل حكومت عدل یكى از ابعاد آن است در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازى حكومتهاى جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید شدند. و ما امروز مفتخریم كه مى خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده كنیم و اقشار مختلفه ملت ما در این راه بزرگ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا مى كنند.
ما مفتخریم كه بانوان و زنان پیر و جوان و خُرد و كلان در صحنه هاى فرهنگى و اقتصادى و نظامى حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسلام و مقاصد قرآن كریم فعالیت دارند. و آنان كه توان جنگ دارند در آموزش نظامى كه براى دفاع از اسلام و كشور اسلامى از واجبات مهم است شركت و از محرومیتهایى كه توطئه دشمنان و نا آشنایى دوستان از احكام اسلام و قرآن بر آنها بلكه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتى كه دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى آخوندهاى بى اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند خارج نموده اند. و آنان كه توان جنگ ندارند در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندى كه دل ملّت را از شوق و شعف به لرزه در مى آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب مى لرزاند اشتغال دارند. و ما مكرر دیدیم كه زنان بزرگوارى زینب گونه علیها سلام اللّه فریاد مى زنند كه فرزندان خود را از دست داده و در راه خداى تعالى و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به این امر و مى دانند آنچه به دست آورده اند بالاتر از جنات نعیم است چه رسد به متاع ناچیز دنیا، و ملت ما بلكه ملتهاى اسلامى و مستضعفان جهان مفتخرند به اینكه دشمنان آنان كه دشمنان خداى بزرگ و قرآن كریم و اسلام عزیزند درندگانى هستند كه از هیچ جنایت و خیانتى براى مقاصد شوم جنایتكارانه خود دست نمى كشند و براى رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمى شناسند و در راءس آنان آمریكا این تروریست بالذّات دولتى است كه سرتاسر جهان را به آتش كشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانى است كه براى رسیدن به مطامع خود جنایاتى مرتكب مى شود كه قلم ها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند و خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ ، آنان را به هر جنایتى مى كشاند. و ملتهاى اسلامى و مستضعفان جهان مفتخرند كه دشمنان آنها حسین اردنى این جنایت پیشه دوره گرد، و حسن و حسنى مبارك هم آخور با اسرائیل جنایتكارند و در راه خدمت به آمریكا و اسرائیل از هیچ خیانتى به ملتهاى خود روى گردان نیستند. و ما مفتخریم كه دشمن ما صدام عفلقى است كه دوست و دشمن او را به جنایت كارى و نقض ‍ حقوق بین المللى و حقوق بشر مى شناسند و همه مى دانند كه خیانتكارى او به ملت مظلوم عراق و شیخ ‌نشینان خلیج ، كمتر از خیانت به ملت ایران نباشد و ما و ملتهاى مظلوم دنیا مفتخریم كه رسانه هاى گروهى و دستگاههاى تبلیغات جهانى ، ما و همه مظلومان جهان را به هر جنایت و خیانتى كه ابرقدرتهاى جنایتكار دستور مى دهند متهم مى كنند.
كدام افتخار بالاتر و والاتر از اینكه آمریكا با همه ادّعاهایش و همه ساز و برگهاى جنگى اش و آن همه دولتهاى سرسپرده اش و به دست داشتن ثروتهاى بى پایان ملتهاى مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه هاى گروهى در مقابل ملت غیور ایران و كشور حضرت بقیة اللّه ارواحنا لمقدمه الفداء آنچنان وامانده و رسوا شده است كه نمى داند به كه متوسل شود و رو به هر كس مى كند جواب رد مى شنود و این نیست جز به مددهاى غیبى حضرت بارى تعالى جلّت عظمته كه ملت ها را به ویژه ملت ایران اسلامى را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهى به نور اسلام هدایت نمود.
توصیه به ملت ها
من اكنون به ملتهاى شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه مى كنم كه از این راه مستقیم الهى كه نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر كافر وابسته است بلكه به صراطى كه خداوند به آنها نصیب فرموده است محكم و استوار و متعهد و پایدار پاى بند بوده و لحظه اى از شكر این نعمت غفلت نكرده و دستهاى ناپاك عمّال ابرقدرتها چه عمّال خارجى و چه عمّال داخلى بدتر از خارجى تزلزلى در نیت پاك و اراده آهنین آنان رخنه نكند و بدانند كه هرچه رسانه هاى گروهى عالم و قدرتهاى شیطانى غرب و شرق اُشتُلُم مى زنند دلیل بر قدرت الهى آنان است و خداوند بزرگ سزاى آنان را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. ((انّه وَلىُّ النِّعَمِ وبِیَدِهِ مَلكوتُ كلّ شى ءٍ)) و با كمال جد و عجز از ملتهاى مسلمان مى خواهم كه از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسى ، اجتماعى ، اقتصادى ، نظامى این بزرگ راه نمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جان فشانى و نثار عزیزان پیروى كنند. از آن جمله دست از فقه سنّتى كه بیان گر مكتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتها است چه احكام اوّلیّه و چه ثانویّه كه هردو مكتب فقه اسلامى است ، ذره اى منحرف نشوند و به وسواس خنّاسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمى انحرافى مقدمه سقوط مذهب و احكام اسلامى و حكومت عدل الهى است و از آن جمله از نماز جمعه و جماعت كه بیانگر سیاسى نماز است هرگز غفلت نكنند كه این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالى بر جمهورى اسلامى ایران است و از آن جمله مراسم عزادارى ائمه اطهار و به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابى عبداللّه الحسین صلوات وافر الهى و انبیاء و ملائكة اللّه وصلحاء برروح بزرگ حماسى او باد هیچگاه غفلت نكنند.
و بدانند آنچه دستور ائمه علیهم السلام براى بزرگداشت این حماسه تاریخى اسلام است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است تمام فریاد قهرمانانه ملتها است بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ اِلَى الابد. و مى دانید كه لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنى امیه لعنت اللّه علیهم با آن كه آنان منقرض و به جهنم رهسپار شده اند فریاد بر سر ستمگران جهان و زنده نگه داشتن این فریاد ستم شكن است . و لازم است در نوحه ها و اشعار مرثیه و اشعار ثناى از ائمه حق علیهم سلام اللّه به طور كوبنده فجایع و ستمگریهاى ستمگران هر عصر و مصر یادآورى شود و در این عصر كه عصر مظلومیت جهان اسلام به دست آمریكا و شوروى و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود این خائنین به حرم بزرگ الهى لعنت اللّه و ملائكته و رسله علیهم است به طور كوبنده یادآورى و لعن و نفرین شود. و همه باید بدانیم كه آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسى است كه حافظ ملیّت مسلمین به ویژه شیعیان ائمه اثنى عشر علیهم صلوات اللّه وسلم . ( است )
و آن چه لازم است تذكر دهم آن است كه وصیّت سیاسى الهى این جانب اختصاص به ملت عظیم الشاءن ایران ندارد بلكه توصیه به جمیع ملل اسلامى و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب مى باشد.
از خداوند عزّوجّل عاجزانه خواهانم كه لحظه اى ما و ملت ما را به خود واگذار نكند و از عنایات غیبى خود به این فرزندان اسلام و رزمندگان عزیز لحظه (اى )دریغ نفرماید.
روح اللّه الموسوى الخمینى

نام كتاب : وصیت نامه سیاسى الهى حضرت امام خمینى ((قدّس سرّه الشریف))

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 خرداد 1393 توسط سید سعدی علوی
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin