تبلیغات
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی


توصیه به ذكر خداوندى
از سخن بسیار، پرهیز كن !شیخ الطایفه در امالى ، به اسنادش از ابو عمر نقل مى كند كه رسول خدا (صلى الله علیه وآله ) فرمود: جز به ذكر خدا، زیاده مگویید؛ چه سخن بسیار كه در آن ذكر خداوند نباشد، قلب را قساوت بخشد و دورترین مردم از خداوند، شخصى قسى القلب است .
شیخ این روایت را اولین حدیث كتابى امالى خود قرار داده و در این كار مقصودى خاص داشته است .(52)
51- به یاد و ذكر خدا باشید
پیامبر اكرم (صلى الله علیه وآله ) فرمود: در باغهاى بهشت بخرامید !.
پرسیدند: باغ هاى بهشت چیست ؟
فرمود: ذكر خدا در صبح و شب . پس به یاد و ذكر خدا باشید. هر كس كه خواهد بداند، چه قدر و منزلتى نزد خداى دارد، بنگرد كه قدر و منزلت خداى نزد او چقدر است ؟چون خداوند بنده اش را همان اندازه قدر مى نهد، كه بنده او را.
بدانید كه بهترین و پاكیزه ترین و والاترین اعمالتان نزد خداوند، و بهتر از هر چیزى كه خورشید براى آن تابیده است ، ذكر و یاد خداوند سبحان است . خداى تعالى فرموده است ، من همنشین كسى هستم كه به ذكر و یاد من باشد، و چه منزلت و ارزشى بالاتر از همنشینى با خداى سبحان است ؟!(53)
52- خوشا به حال قائل لا اله الا الله
ثقه الاسلام كلینى در كتاب دعاى اصول كافى از امام صادق (علیه السلام ) نقل مى نماید كه جبرییل به رسول خدا (صلى الله علیه وآله ) گفت : خوشا به حال كسى از امت تو كه بگوید: لا اله الا الله وحده وحده وحده .
شیخ صدوق نیز این روایت را در باب ثواب موحدان و عارفان در كتاب توحید از امام باقر (علیه السلام ) نقل كرده است .(54)
53- ثواب لا اله الا الله
زید بن ازقم از پیامبر (صلى الله علیه وآله ) و نیز از امام صادق (علیه السلام ) روایت مى كند كه فرمود: هر كس لا اله الا الله را با اخلاص بگوید، وارد بهشت شود، و اخلاص آن است كه لا اله الا الله او را از محرمات خداوند عزوجل باز دارد.
و ذكر، خروج از یاد و ذكر ما سوى الله ، به واسطه فراموش نمودن غیر او كلمه لا اله الا الله ذكرى است مركب از نفى و اثبات .با نفى ، مواد فاسدى كه از آنها مرض قلب و قیود روح متولد مى شود، زایل مى گردد و با اثبات الا الله صحت و سلامتى قلب از رذایل اخلاقى حاصل مى شود.(55)
54- دو عدیل و وزان هم
در آداب شب نیمه شعبان ماءثور است كه حضرت خاتم (صلى الله علیه وآله ) در سجده مى فرمود: سجد لك سوادى و خیالى و آمن بك فؤ ادى آدم و عالم در تكرین وزان و عدیل یكدیگرند.(56)
55- ذكر تسبیح سنگریزه
پیامبر اكرم (صلى الله علیه وآله ) سنگریزه هایى را بر كف دستش گذاشت و همه گفتند: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر.(57)
56- عظمت لا اله الا الله
رسول الله (صلى الله علیه وآله ) فرمود كه : كل حسنه یعملها الرجل توزن یوم القیامه الا شهاده ان لا اله الا الله فانها لا توضع فى المیزان و وضعت السماوات و الارضون السبع و ما فیهن كان لا اله الا الله ارجح من ذلك .
به پارسى این كه : در روز رستاخیز هر كار نیك سنجیده شود جز گواهى دادن به لا اله الا الله كه آن را در ترازو ننهند؛ چه اگر در ترازو رود، آسمانها و زمین هاى هفتگانه با وى برابرى نكنند. كنایه از این كه ثواب این كلمه را نهایت نبود و به شما نیاید و هیچ چیز همسنگ او نگردد.(58)
57- آموزش ذكرى سبك
شیخ بهایى (ره )در كتاب نفیسش موسوم به اربعین حدیثى از امام باقر (علیه السلام ) نقل كرده كه : شخصى به نام شیبه هذلى نزد پیغمبر (صلى الله علیه وآله ) آمده و گفت : اى رسول خدا !من پیر شده ام و سى من بالا رفته است و مرا توانایى به عمل نماز و روزه و حج و جهاد كه خود را به آنها عادت داده ام نمانده است ، پس اى رسول الله !دستور سبك یادم ده تا خداى مرا از آن بهره رساند.
پیغمبر فرمود: گفتارت را دوباره باز گو كن .
شیبه سه باز سخنش را باز گو كرد.
رسول خدا گفت : در گرداگرد تو درخت و كلوخى نیست مگر این كه از رحمت تو به گریه افتاد. چون نماز صبح را گزاردى ده باز بگو:
سبحان الله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم .
كه البته خداى عزوجل تو را به گفتن آن از كورى و دیوانگى و بیمارى خوره و تنگدستى و نادارى و رنج پیرى نگاه مى دارد.

شبیه گفت ، اى رسول خدا !این از براى دنیاى من است ، از براى آخرت چه باید كرد ؟
رسول خدا (صلى الله علیه وآله ) فرمود: بعد از هر نماز مى گویى :
اللهم اهرنى من عندك ، وافض على فضلك ، وانشر على من رحمتك و انزل على من بركاتك
.
شیبه این كلمات را بگرفت و برفت .
پس رسول الله (صلى الله علیه وآله ) فرمود: اگر بدین دستور عمل كند و به عمد آن را ترك نگوید، درهاى هشتگانه بهشت به رویش گشوده شود، از هر كدام كه خواهد داخل بهشت شود.(59)
58- ستایش خداوندى
خطبه حضرت پیامبر (صلى الله علیه وآله ) در حجه الوداع بهترین شاهد بر مدعاى ماست و آن خطبه این است :
همه ستایش ها از آن خداست ، ما او را حمد مى كنیم و از وى كمك مى جوییم و به سوى وى باز مى گردیم و به خدا از شرور نفوس خویش و بدى هاى اعمال خویش پناه مى بریم ، هر كس را خدا هدایت كند، هیچ كس ، او را نمى تواند گمراه كند، و هر كس را خدا گمراه كند، هدایتگرى ندارد. (60)
59- نان و آب حاملان عرش
عبدالله سلام به حضور رسول الله (صلى الله علیه وآله ) تشرف حاصل كرد و از آن جناب سوالاتى بسیار شریف نمود و جواب هاى بسیار بلند و سودمند شنید از جمله سؤالاتش این كه از رسول الله (صلى الله علیه وآله ) درباره عرش پرسید، رسول الله در جوابش بیاناتى فرمود تا این كه درباره نان و آب حمله عرش فرمودند: (61)
طعامكم التسبیح و شرابهم التهلیل ؛ طعام آنها تسبیح خداوندى و آشامیدنى شان تهلیل الهى است .(62)
60- اللهم اجعل لى فى قلبى نورا
رسول (صلى الله علیه وآله ) فرمود: اللهم اجعل لى فى قلبى نورا و فى سمعى نورا و فى بصرى نورا . چون این نور حاصل شود، خوشا به حالت . عزیزم !جد و جهد نما تا كاملى را بیابى و او تو را به راه اندازد و از حضیض نقصان به اوج كمال رساند. این بیت را هم از این كم ترین بشنو:
تحفه جان را چو سازى عقر راه قرب دوست
دوست را بابى به انواع عطایا و تحف
از آبه نور هم غافل مباش كه عددش نور است تا چنانكه خودش نور عین و عین نور است . با آداب آن نور على نور است .(63)
61- دعاى پیامبر (ص )
هر اسمى از اسماء الله اسم اعظم است ، و اگر برخى از اسماء با برخى دیگر سنجیده شوند گفته مى شود، این اسم بزرگ و آن اسم بزرگ تر و این اسم عظیم و آن اسم اعظم مى باشد، لذا سید بشر (صلى الله علیه وآله ) فرمود: اللهم انى اساءلك بكل اسم سمیت به نفسك او انزلته فى كتابك او علمه احد من عبادك او استاءثرت به فى علم غیبك ؛ یعنى خدایا !به هر نامى كه خود را به آن نامیدى ، و یا آنرا در كتاب فرو فرستادى ، و یا به بنده اى از بندگانت آموختى و یا آنرا در علم غیب خودت برگزیدى من از مى خواهم .
(64)
62- دعاى شهادت
رسول الله (صلى الله علیه وآله ) نماز صبح بگزارد و بعد از نماز جوانى را در مسجد دید كه پینگى مى زد و سرش را فرود مى آورد، رسول الله (صلى الله علیه وآله ) به او گفت : اى فلان !چگونه صبح كرده اى ؟
گفت : یا رسول الله !صبح كرده ام در حالى كه صاحب یقینم .
رسول الله (صلى الله علیه وآله ) از گفتار وى به شگفت آمد و گفت : هر یقینى را حقیقتى است ، حقیقت یقین تو چیست ؟
گفت : اى رسول الله !یقینم مرا اندوهگین كرده و شبم را به بیدارى و روزهاى گرمم را به تشنگى كشانیده است ، تا آن كه گویه من اكنون به عرش ‍ پروردگارم نگاه مى كنم كه براى حساب واداشته شده است و خلایق براى حساب محشورند و من در میان آنانم و گویه كه به اهل بهشت مى نگرم كه در بهشت متنعم اند و یكدیگر را مى شناسند و بر اریكه ها تكیه داده اند و گویا كه اهل آتش را مى بینم كه در آنش معذب اند و فریاد بر مى آورند و گویا كه من اكنون آواز زبانه آنش را مى شنوم كه بر گوش هاى من مى پیچد.

رسول الله به اصحاب خود فرمود: هذا عبد نور الله قلبه ؛ این بنده اى است كه خداوند دل او را به ایمان روشن كرده است .
سپس رسول الله بدو فرمود: الزم ما انت علیه ؛ از این حال جدا مشو.
آن جوان گفت ، با رسول الله !براى من از خداوند بخواه كه در خدمت تو شهادت را روزى من گرداند.
رسول الله بخواست كه طولى نكشید آن جوان در بعضى از غزوات نبى (صلى الله علیه وآله ) بعد از نه نفرى كه وى دهمین بود شربت شهادت چشید.(65)
63- دعاى همه انبیاى الهى
شیخ بهائى (ره )در كشكول گوید: پدرم - طاب ثراه - به خط خود نوشت كه از رسول الله (صلى الله علیه وآله ) روایت است كه : بهترین دعا، دعاى من و دعاى انبیاء قبل از من است .و آن این است :
لا اله الا الله وحده وحده وحده ، لا شریك له ، له الملك و له الحمد، یحیى و یمیت و هو حى لا یموت بیده الخیر و هو على كل شى ء قدیر .(66)
64- دعاى معروف در آسمان ها
ابن بابویه - علیه الرحمه - از امام صادق (علیه السلام ) - به سند معتبر روایت كرده است كه : روزى ابوذر - سلام الله علیه - بر پیغمبر (صلى الله علیه وآله ) گذشت ، جبرئیل به صورت دحیه كلبى در خدمت آن حضرت به خلوت نشسته و سخنى در میان داشت . بگذشت .جبرئیل گفت : یا رسول الله !ابوذر بر ما گذشت و سلام نكرد؛ اگر سلام مى كرد، ما او را جواب سلام مى گفتیم ، به درستى كه او را دعایى هست كه در میان اهل آسمانها معروف است ؛ و چون من عروج كنم ، از وى سؤ ال كن .
چون جبرئیل برفت ، ابوذر بیامد. حضرت فرمود كه : اى ابوذر !چرا بر ما سلام نكردى ؟
ابوذر گفت ، چنین یافتم كه دحیه كلبى در حضورت بود و براى امرى او را به خلوت طلبیده اى ، نخواستم كلام شما را قطع كنم .
حضرت فرمود كه : جبرئیل بود و چنین گفت .
ابوذر بسیار نادم شد. حضرت فرمود كه : چه دعاست كه خدا را به آن مى خوانى كه جبرئیل خبر داد كه در آسمانها معروف است ؟
گفت : این دعا را مى خوانم : اللهم انى اسالك الایمان بك و التصدیق بنبیك و العافیه من جمیع البلاء و الشكر على العافیه و الغنى عن شرار الناس (67)
65- یا نور السموات و الارض
در دعاى پیامبر اكرم (صلى الله علیه وآله ) آمده است : فیما نور و یا نور كل نور...
و در دعاى دیگرى كه جبرئیل به پیامبر آموخته ، آمده است : بسم الله الرحمن الرحیم ، یا نور السموات و الارض ، یا جمال السموات و الارض ‍ .(68)
66- خواندن خدا با اسم اعظم
در باب نوزدهم مصباح الشریعه آمده است كه :
سئل رسول الله (صلى الله علیه وآله ) عن اسم الله الاعظم ؟فقال : كل اسم من اسماء الله اعظم ، ففرغ قلبك عن كل ما سواه ، و ادعه باى اسم شئت فلیس فى الحقیقه لله اسم دون اسم بل هو الله الواحد القهار . ترجمه آن به پارسى این است كه : از رسول خدا (صلى الله علیه وآله ) از اسم اعظم خدا پرسیدند.
فرمود: هر اسمى از اسماى خداى اعظم است ، دل خویش را از غیر خدا فارغ كن و او را به هر اسمى كه مى خواهى بخوان ؛ زیرا در حقیقت براى خدا اسمى بدون دیگرى نیست ، بلكه او خداى یگانه قهار است .(69)

67- خواندن خدا با اسماء الهى
از پیامبر (صلى الله علیه وآله ) روایت كرده اند كه : ان لله تسعه و تسعین اسما من دعا بها استجیب له و من احصاها دخل الجنه ؛
خداى را نود و نه اسم است كه هر كس به آنها وى را بخواند دعایش اجابت مى شود و هر كس آنها را شمارش كند داخل بهشت مى شود.(70)
68- ذكر قلبى
چه نیكو فرموده است رسول الله (صلى الله علیه وآله ) كه : آیا شما را خبر ندهم به آنچه كه جهاد و غزوه شما در راه خداست ؟آن ذكر بارى سبحانه است . زیرا قدر این نشاءه را نمى داند مگر آن كسى كه خدا را ذكر مى كند به ذكر مطلوب ، چه اینكه حق تعالى جلیس ذاكرش است ، و جلیس ، مشهود ذاكر است ، و هرگاه ذاكر حق سبحانه را كه جلیس اوست مشاهده نكند ذاكر نیست .
سعى كن كه ذكر را قلب بگوید كه عمده حضور قلب است و گرنه ذكر با قلب ساهى پیكر بى روان و كالبد بى جانست .
69- بهترین عبادت
رسول خدا (صلى الله علیه وآله ) فرمود: نه من كلمه اى چون لا اله الا الله گفته ام و نه كسانى كه پیش از من بوده اند. و نیز فرمود: بهترین عبادت ، گفتن لا اله الا الله است .
70- شكر سایه خاتم (ص )
الهى !مرا در سایه خاتم (صلى الله علیه وآله ) داشتى ، كه تو را یابم و بندگانت را دریابم ؛ شكر این موهبت چگونه گذارم . بارالها !ناپاك را به سویت بار نیست و بابندگانت كار نیست ، دستم را بدار تا در راهت استوار باشم .

52-رساله لقاء الله ، ص 183.
53-لقاء الله ، ص 199.
54-ص 8. و لقاء الله ، ص 207.
55-لقاء الله ، ص 200.
56-ولایت تكوینى ، ص 58.
57-بحار الانوار، ج 17، ص 379. و نامه ها و برنامه ها، ص 96.
58-نامه ها و برنامه ها، ص 28و29.
59-نامه ها و برنامه ها، ص 49و50.
60-عیون مسائل و شرح آن ، ج 2، ص 424و425.
61-اتحاد عاقل به معقول ، ص 437.
62-اتحاد عاقل به معقول ، ص 437.
63-هزارو یك نكته ، ص 594.
64-عیون مسائل نفس و شرح آن ، ج 2، ص 71.
65-باب حقیقه الایمان و الیقین اصول كافى كلینى .- و ده رساله فارسى ، ص 219.
66-نامه ها و برنامه ها، ص 38و39.
67-انسان و قرآن ، ص 246
68-سید ابن طاووس ، مهج الدعوات ، ص 126. و رساله لقاء الله ، ص 64.
69-عیون مسائل نفس و شرح آن ، ج 2، ص 71.
70-عیون مسائل نفس و شرح آن ، ج 2، ص 65.

نام كتاب : فضائل و سیره چهارده معصوم (ع) در آثار استاد علامه حسن زاده آملی

مؤ لف : عباس عزیزى
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 خرداد 1393 توسط سید سعدی علوی
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin