تبلیغات
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی

سال 80 سال رفتار علوى است  
سال 79 را مزیّن به نام مبارك امیرالمؤ منین مشاهده كرده ایم ، مردم عزیز ایران به این نام و به این پیرایه مقدّس دلبستگى نشان دادند و در سرتاسر سال 79، یاد و نام مبارك امیرالمؤ منان ، بر بسیارى از تلاشها و فعالیتهاى علمى و فرهنگى حاكم بود لیكن آنچه مهم است على وار شدن یا اگر این را براى خودمان مبالغه آمیز بدانیم حركت به سوى على وار شدن است ، همه بخصوص مسؤ ولان كشور و دولتمردان و كسانى كه بارى از بارهاى اجتماعى را بر دوش دارند، باید سعى و تلاش كنند تا عمل خود را در جهتى كه به همانندى با امیرالمؤ منان منتهى مى شود منطبق كنند.
نام امیرالمؤ منین ، نامى گرامى براى همگان است ملّت ما هم به این بزرگوار عشق مى ورزند و ما اگر بخواهیم خود را عملا به نقطه مطلوب اسلام برسانیم ، این بهترین نشانه و شاخص براى ماست .
سال 80 هم باید سال امیرالمؤ منین به حساب بیاید و شناخته بشود.
در این سال سعى كنیم به كار فرهنگى و علمى اكتفا نكنیم ، تلاش كنیم رفتار و عملكردمان را بخصوص در حوزه مسائل اجتماعى و به طور اخص در زمینه مسائل حكومتى به عملكرد آن بزرگوار نزدیك كنیم .
تقواى امیرالمؤ منین و پارسائى او، نزدیكى و دلسوزى او نسبت به قشرهاى ضعیف و محروم ، كاركرد درخشان او براى خدا، استقامت و خستگى ناپذیرى او در راه هدفهاى متعالى ، هر كدام سرفصلى است كه مسؤ لان مختلف مى توانند خود و مجموعه زیر نظر خودشان را در جهت اینها یا لااقل در جهت یكى از این سرفصلها توجیه كنند و به حركت و تلاش وادارند.
اگر ما بتوانیم رفتار آن بزرگوار را براى مسؤ ولان نظام جمهورى اسلامى چه مسؤ ولان قوه مجریه ، چه مسؤ لان قوه قضائیه ، چه مسؤ ولان و نمایندگان مردم در قوّه مقنّنه ، و چه مسؤ ولان نظامى و چه همه كسانى كه در بخشى از این نظام به نحوى مشغول خدمتند الگو قرار دهیم و سعى كنیم خود را به آن نزدیك نمائیم ، یقینا رفع مشكلات از زندگى مردم و از وضع كشور آسانتر خواهد شد و راههاى كمال به سوى ملت عزیز ما گشاده تر و سهلتر و آسانتر خواهد شد.

پیام نوروزى سال 1380

معنى و ابعاد رفتار علوى در كلام رهبرى 
امسال رفتار علوى پیشه كنیم 
آنچه كه من امروز به شما حضار محترم عرض مى كنم ، نكاتى است كه اساس آن همان چیزى است كه در پیام نوروزى هم به آن اشاره كردم . از نظر ما سال 80 هم مانند سال 79 سال على ابن ابیطالب (علیه الصلاة و السلام ) است . سال علوى براى ملت علوى و مخلص على ابن ابیطالب (علیه الصلاة والسلام ) مى تواند حامل پیامهاى بسیار مهمى باشد. سال گذشته هم بنام آن بزرگوار مزیّن شد؛اما آرزوى قلبى این جانب این است كه امسال ما به شعار اكتفا نكنیم . شعار علوى ، عزیز است ؛ اما شعار باید مقدمه رفتار باشد. اگر سال گذشته شعار علوى دادیم ، امسال رفتار علوى پیشه كنیم . على ابن ابیطالب (علیه الصلاة والسلام ) هم داراى شخصیت فردى بعنوان یك مسلمان و یك انسان است ، و هم به عنوان یك شهروند در جامعه اسلامى است ، و هم به عنوان یك حاكم ، یك سیاستمدار، یك تدبیركننده امور و یك مجاهد فى سبیل اللّه مطرح است ، او از همه این جهات قابل تاءسى است . ما به تأ سى و پیروى كردن از امیرالمؤ منین احتیاج داریم .
سیاستمدارى على موجب این نمى شد كه از جاده صداقت و صراحت كنار رود 
امیرالمؤ منین در شخصیت خود، مظهر خصوصیاتى است كه امروز اگر ما مردم و مسؤ لان این خصوصیات را در رفتار و گفتار خودمان منعكس كنیم ، جامعه اسلامى ما اوج و اعتلا پیدا خواهد كرد. راه تعالى و پیشرفت و اصلاح دنیا و آخرت یك ملت ،یك راه پیمودنى است . در مقابل انسان مؤ من و معتقد به خدا و به رسالت انسان ،بن بست وجود ندارد.یك ملت مى تواند مشكلات و همه سنگ راهها و خار راهها در طریق كمال را از جلوى پاى خود بردارد،به شرط آنكه خصوصیّاتى را كه براى این حركت عظیم و همه جانبه لازم است ،در خود بوجود بیاورد و امیرالمؤ منین مظهر این خصوصیات بود.
امیرالمؤ منین ، هم مظهر تقوا و امانت و هم داراى صدق و صراحت بود.آن بزرگوار با اینكه یك سیاستمدار و رئیس دنیاى اسلام بود و تدبیر یك جمعیت چند ده میلیونى آنزمان با نبود وسایل امروزى براى ارتباط،بر دوش او بود و جامعه و امّت اسلامى را اداره مى كرد،اما سیاستمدارى على موجب این نمى شد كه از جاده صداقت و صراحت كنار رود.على ، صادق و صریح بود؛ آنچه مى گفت ؛ به آن معتقد بود و براى او راهنماى عمل بود. براى این است كه كلمه ، كلمه گفتار امیرالمؤ منین در طول تاریخ مثل نورافكنى براى زبدگان و نخبگان فكرى عالم درخشیده است . كارى را كه سیاستمداران دنیا- چه امروز و چه در طول قرنهاى گذشته - انجام مى دادند و برزبان مى آوردند و به آن اعتقاد قلبى نداشتند و چهره و قیافه اى را كه به خود مى گرفتند با باطن آنهابكلى متفاوت بود، در امیرالمؤ منین وجود نداشت . امروز شما نگاه كنید حرفهاى زیبا و قشنگ بر زبان سیاستمداران عالم بسیار جارى مى شود- نام انسان ،نام حقوق بشر،نام مردم سالارى ،نام صلح ،نام قداست - اما در دلها و در عملها،از این حقایق هیچ گونه خبرى وجود نداشت این وضعیت قبل از دوران امیرالمؤ منین هم بود،امروز هم وجود دارد.امیرالمؤ منین -آن قلّه بلند انسانیّت - در این جهت بر خلاف اغلب سیاستمداران عمل كرده است .
امیرالمؤ منین به معناى واقعى كلمه طرفدار مردم و ضعفا بود 
خصوصیّت او این بود كه اگر اسم مردم را مى آورد براى آنها حقیقتا ارزش ‍ قائل مى شد؛ نه مثل آن كسانى كه در سطح بین المللى از هر چه تروریست حرفه اى است - كه حكام صهیونیست در دنیا تروریستهاى حرفه اى هستند -از هر چه غارتگر بین المللى است - كه امروز پشت صحنه قدرتهاى استكبارى ، زرسالاران و چپاولگران بین المللى هستند - از هر چه انسان نانجیب و متجاوز به حقوق انسان است ،عملا حمایت و پشتیبانى مى كنند و خجالت هم نمى كشند و بر زبان نام حقوق بشر و انسان و مردم سالارى را جارى مى كنند و طلبكار ملّتها هم مى شوند!نظام جمهورى اسلامى را كه یقینا یكى از مردمى ترین نظامهاى عالم و متكى به آراى قشرهاى عظیم مردم و گره خورده با عواطف و احساسات و ایمان آنهاست ،به عنوان نظام مردم سالار قبول ندارند؛اما نظامهاى كودتا و آن جایى كه بچّه هاى دبستانى آن از آسیب نیروهاى امنیتى شان در امان نیستند و به دست آنها به قتل مى رسند، آنها را به عنوان نظامهاى معتقد به حقوق بشر مى شناسند،این یك مضحكه سیاسى و جهانى است .سیاستمداران نظامهاى غیر الهى مایلند همه انسانهاى عالم دستخوش چنین بازیچه هایى باشند.
امیرالمؤ منین نام مردم را مى آورد،اما به معناى حقیقى كلمه طرفدار مردم و ضعفا بود. توجه به ضعفا،قدرت و قاطعیت در مقابل زورگویان و ناحق طلبان و بهره ورى كم از منابع اموال عمومى ، خصوصیّات دیگر امیرالمؤ منین است . هر كس كه بیت المال مسلمین را مُلك خود بحساب آورد- یا به زبان بگوید،و یا اگر نمى گوید، در عمل اینطور وانمود كند كه ما اینقدرها حق داریم - و با بیت المال مثل اموال شخصى خود رفتار كند - یا بخورد یا ببخشد یا در راه اغراض شخصى از آن استفاده كند - نمى تواند دنباله رو على بحساب بیاید. رفتار علوى در همه این ابعاد،وظیفه ماست ،كار زیاد،بهره مندى كم . امیرالمؤ منین هم در آن زمان كه وظیفه حكومت بر دوش او بود،هم در آن زمانى كه انزوا و كنار بودن از حكومت را بر او تحمیل كرده بودند،وسط میدان بود و كار مى كرد.هیچ وقت على نرفت در خانه بنشیند وبا مردم و جامعه و كشور قهر كند؛این خصوصیت امیرالمؤ منین نیست .
ارتباط با خدا 
خصوصیت دیگر آن بزرگوار ارتباط با خداست .البته زبان انسانهاى كوچك و قاصرى مثل من خیلى نارساتر از این است كه حتّى بتواند تقیه كند و كلیاتى از عبادت آن بزرگوار را بیان نمایید. وقتى امام سجّاد - كه زین العابدین است - در مقابل عبادت امیرالمؤ منین به شگفتى وادار بشود، امثال ما اصلا باید سخنى بر زبان نیاوریم .
بسیج نیروها در راه حقّ و در برابر ناحقّ، خصوصیّت دیگر امیرالمؤ منین است ، نگویند چرا مردم را نسبت به استكبار و مظالم آن و عوالم و ایادى دشمنان خدا حساس و بسیج مى كنید؛امیرالمؤ منین هم این خصوصیّت را داشت .ما هم باید مانند امیرالمؤ منین ، همه نیروها و همه دلها و همه تنها و همه تو آنها را در مقابل ناحقّ و در راه حقّ بسیج كنیم ،هم باید خودمان آماده باشیم ،هم باید دلها و جانهاى آماده و جوانهاى نورانى را - كه امروز جامعه ما به حضور جوانانى كه دلهاشان پاك است ، داراى نشاط و طراوت است - در راه خدا و در راه حقیقت و در راه تلاش مخلصانه كه در این دوران ،ایران اسلامى به آن نیازمند است - بسیج كنیم .
مبارزه با مقدّس مآبیها  
مبارزه با مقدّس مآبیهاى متحجرانه و بى مبنا هم یكى دیگر از خصوصیّات امیرالمؤ منین است . همان امیرالمؤ منین عابد پارساى ذاكر خداوند - كه نخلستانهاى كوفه انعكاس فریاد دعا و تضرع او را تا ابد در سینه خودشان حفظ كرده اند - با آن كسانیكه با تنسك و تعبد متحجرانه و بى مبنا مى خواستند شخصیت فردى خودشان را به رخ مردم بكشاند، و اگر اخلاص هم داشتند ابعاد گوناگون شخصیت خود و دیگران را معطل گذاشته بودند،مقابله كرد امیرالمؤ منین انسانى است كه مرّ حقیقت را بیان مى كرد چه به مذاق جناحهاى مختلف خوش بیاید یا نیاید، چه به مذاق آن كسانیكه مى خواهند به ظواهر بچسبند و باطن را رها كنند،خوش بیاید یا نیاید چه به مذاق آن كسانیكه مى خواهند با سلایق شخصى خودشان دین خدا را تعبیر و تفسیر كنند خوش بیاید یا نیاید،همه اینها در زمان امیر المؤ منین بودند،اینها در شخصیتهاى مشخصى هستند كه در تاریخ نمونه دارند؛در زمان امیرالمؤ منین هم نمونه داشتند.اسلام امیرالمؤ منین اسلامى است كه در ان ذكر و شور و حال و حركت و سازندگى و جهاد و فداكارى و ایثار هست .
امیرالمؤ منین شاخص است  
هیچ كس نمى تواند خودش را با على مقایسه كند؛ اما همه مى توانند به سمت آن قلّه حركت كنند. امیرالمؤ منین شاخص است . در درجه اول ، ما مسؤ ولان وظیفه و تكلیف داریم كه خودمان را با رفتار امیرالمؤ منین تطبیق دهیم و جهت حركت خودمان را با او بسنجیم ؛ آحاد مردم هم همین تكلیف داریم كه خودمان را با رفتار امیرالمؤ منین ، هم یك سیاستمدار و یك مدبر امور است . همه ى ابعاد زندگى امیرالمؤ منین درس بگیرند، ولى وظیفه ى سنگین تر است .
باید رفتار علوى در میان مسؤ ولان نهادینه شود 
من آن روز گفتم ، امروز هم مى گویم ؛ وظیفه ى مسؤ لان سنگین است ؛ باید رفتار علوى در میان ما مسئولان نظام جمهورى اسلامى نهادینه شود، آن روز است كه هیچ گونه آسیب و خطرى این نظام را تهدید نخواهد كرد.
انقلاب اسلامى براساس الگو قرار دادن همین شخصیت همه جانبه كامل به وجود آمد. آنهایى كه خواستند از انقلابهاى گذشته و از بعضى حوادث كشورهاى دیگر براى انقلاب اسلامى شبیه سازى كنند، به این نكته توجّه نكردند انقلاب اسلامى الگو و نمونه ى خود را از امیرالمؤ منین گرفت و نظام جمهورى اسلامى به وجود آمد. امام بزرگوار ما یك شاگرد و رهرو مكتب امیرالمؤ منین (علیه الصلاة والسلام ) بود، در رفتار و گفتار خود، همین توصیه ها را مى كرد. اگر نگاه كنید، در تعالیم امام بزرگوار، جا به جا شاخصهاى علوى را مشاهده مى كنید. به خاطر همین بوده است كه دشمنان نقطه ى مقابل راه امام را هدف فعالیّت خودشان قرار داده اند. تبلیغات دشمنان انقلاب و نظام جمهورى اسلامى - كه دشمنان ملّت ایران اند - هدف خود را همین قرار داده اند كه نقطه ى مقابل آن راهى را كه امام بزرگوار با شاخصهاى معین ترسیم كرده بودند، در میان مردم ترویج كنند.
ما ضعفهاى خود را به حساب انقلاب مى گذاریم 
... جمهورى اسلامى ، همان الگوى امیرالمؤ منین الگوى ایمان ، تقوا، پاكدامنى ، توجّه به ضعفها و خواست طبقات محروم جامعه و توجّه به مصالح عمومى ملّت را مورد توجّه قرار داد؛ بدیهى است كه عده یى با چنین نظام و حكومت و كشورى كه باج نمى دهد، تسلیم دشمن مداخله گر نمى شود، فرش قرمز در مقابل پاى چپاولگران پهن نمى كند، مصالح كشور را به بیگانگان نمى سپارد و مى ایستد و از حقّ خود دفاع مى كند، مخالف و دشمن مى شوند.
چرا بعضیها از آوردن اسم دشمن بدشان مى آید؟! مى گویند نفهمید، ندانید و به یاد نیاورید كه دشمن دارید! انقلاب و نظام جمهورى اسلامى این راه روشن را به ما نشان داد و این خط صلاح و فلاح را در مقابل پاى ملّت گذاشت . انقلاب احتیاج به تجدید نظر ندارد، احتیاج به عمل كردن دارد. عده یى دایما دم از تجدید نظر مى زنند؛ در چه چیزى مى خواهید تجدید نظر كنید؟! انقلاب ، یك حركت عظیم در مقابل فساد و بى كفایتى رژیمى بود كه تا خرخره در لجنزارهاى فساد و وابستگى گرفتار شده بود. انقلاب ، یك اصلاح بزرگ است . باید به انقلاب عمل كرد؛ باید به مبانى نظام جمهورى اسلامى وفادار بود و عمل كرد. انقلاب و جمهورى اسلامى عیبى ندارد. بنده و امثال بنده با ضعفها و كم بصیرتى و ترس و جبن ذاتى و دلدادگى خود به امور مادى و عشرت دنیایى مى خواهیم انقلاب را تفسیر كنیم . ما ضعفهاى خود را به حساب انقلاب مى گذاریم ؛ در حالى كه انقلاب ، قوى و كار آمد است و نظام جمهورى اسلامى ، همان قلّه ى بلندى است كه مى تواند ملّت ایران و كشور عزیز ما را از همه ى گرفتاریهاى مادى و معنوى اش بیرون بیاورد؛ به شرطى كه بنده و امثال بنده به آنچه كه نظام جمهورى اسلامى و اسلام عزیز بردوش ما گذاشته ، عمل كنیم و ضعفهاى خودمان را به پاى نظام جمهورى اسلامى نگذاریم .
امسال ، سال امام على در رفتار است ، نه در گفتار 
لذا من امسال كه سال امام على در رفتار، نه فقط در گفتار است - دو شعار اصلى را براى عملكرد دستگاههاى مختلف كشور مطرح كردم ، كه باید آن را در مقابل چشم داشته باشند: یكى اقتدار ملى و دیگرى اشتغال مفید و مولد؛ و حتى اولى از دومى مهمتر است . با این كه امروز مساله اشتغال در كشور ما یك مساله بسیار مهم و اساسى است و اگر برنامه ریزى خوب و كارامد و عمل جدّى دنبال این عنوان وجود داشته باشد بوضوح مشكلات بتدریج كاهش پیدا خواهد كرد - كه البته خوشبختانه از سال 79 برنامه ریزى را شروع كرده اند و امسال باید مسئولان كشور به طور جدّى وارد میدان بشوند. اما مسئله اقتدار ملى از این مهمتر است . یك ملّت مثل ملّت ایران با همه وجودش با سابقه تاریخى اش ، با ریشه هاى فرهنگى اش با امكانات جغرافیایى و اقلیمى اش و با تواناییهاى فراوان بشرى ، اقتدار و عزّت و توانایى آبروى خود را در چهره مسئولان كشور و قواى سه گانه مى توانند مظهر اقتدار ملى باشند.

اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا (علیه السلام )
1/1/1380

نام كتاب : رفتار علوى در كلام رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیة اللّه العظمى خامنه اى

تهیه شده در : معاونت فرهنگى و تبلیغات دفاعی ستاد كل نیروهاى مسلح

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 توسط سید سعدی علوی
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin