تبلیغات
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی

دعاى آن حضرت علیه السلام در روز سه شنبه
ستایش خدائیرا كه بسبب استحكام معرفت خود و اخلاص در مورد یگانه پرستیش بر من منت نهاد، و مرا از گمراهان و غافلان ، و اهل شك و مشركان قرارم نداد، و نه از آندسته مردمى كه شیطان بر آنها مسلط گشته و آنان را از راه بدر برده و گمراه ساخته و هواى نفس خود را معبود خود ساخته اند، و منزه است خدائى كه دعاى شخص گرفتار و درمانده را اجابت كند و محنت را از واو دور سازد، و راز نهانى را نداد، و مالك هر خیر و شر و خوبى و بدى است ، و معبودى نیست جز خدائى كه چون بنده اى نافرمانیش كند خلم ورزد، و چون همین بنده او را بخواند كه چون بنده اى نافرمانیش كند حلم ورزد، و چون همین بنده او را بخواند پاسخش را داده و كمكش ‍ مى كند.
و خدا بزرگتر از توصیف است آنكه ملكش پهناور و شریكى براى وى نیست ، و مقام عرشش گرامى ، و انتقامش سخت خواهد بود، خدایا از تو درخواست كنم درخواست آنكس كه جز تو كسى را براى درخواست خود نیابد، و بر تو تكیه كنم تكیه كردن آنكس كه تكیه گاهى جز تو نیابد، چون جامه هستى پوشاندى ، و آن بر مشیت تو خاضع گشت ، و چنانچه اراده فرمودى بتقدیر محكم ایجاد گشت ، و تو نیرومندتر و بزرگتر از آنى كه خردها به اندازه وصف تو احاطه یابند، توئى آن دانائى كه هموزن ذره اى در آسمان و زمین از تو نهان نیست ، و آن بخشنده اى كه اصرار بندگان اصرار كننده تو را بخیل نكند، و فرمانت درباره چیزى كه اراده كنى فقط همان است كه بگوئى باش و آن چیز وجود یابد، و از اینرو فرمانت جارى وعده ات حتم و حكم تو همه عدل است ، چیزى از تو پنهان نماند، و بازگشت هر چیزى بسوى تو است ، بوسیله نعمتهاى خویش از انظار پنهان گشته و دیده نشوى ، و به هر رازى آگاهى ، و بر حقیقت هر بلندى و شرف والا گشتى ، و بمقام كبریائى یكتائى ، و بقدرت و بقاء نیرومند گشتى ، تو را ستایش در دنیا و آخرت ، و تو را سپاس در آغاز و انجام ، توئى معبود من كه بردبار و قادر، و مهربان ، و آمرزنده ، و پادشاه ، و قاهر، و روزى ده ، و نو آفرین ، و اجابت كننده ، و شنوائى ، اختیار بندگان و نقاط دور دست همه در دست تو است ، زنده پاینده ، بخشنده ، با شوكت ، بزرگوار، و مهربانى ، توئى معبود من و فرمانروائى كه مالك فرمانروایان هستى و هر عزیزى در برابر هیبت تو فروتن گشته ، و دوستانت بوسیله فرمانبرداریت براى تو خاضع شده اند، بخدائى خویش بزرگى و ثناء را مخصوص خود كرده ، و نگهدارى خلق بر تو سنگینى نكند و عطیه هاى تو چنان است كه بهر كه دهى از روزى فراخت چیزى كن نكند، و توئى پر داناى هر غیب نهانى ، عیوب مرا پوشاندى ، و گناهانم را ضبط كردى ، و بشناسائى دین و آئین خود مرا گرامى داشتى ، اى مهر پیشه پرده خویش را از من مدران ، و اى نعمت بخش رسوایم مگردان ، از تو خواهم كه درود فرستى بر محمد و خاندان محمد و دیگر آنكه از كرم فراخمندت روزى مرا فراخ گردانى روزى حلال و پاكى ، و گناهانى را كه مرتكب شده ام و میان من و تو حائل گشته بیامرزى ، كه براستى تو شایسته آنى كه برحمت وسیعت بر من ببخشائى ، و مرا از شكنجه الم انگیزت برهانى ، و در زمره گرامیانم در آورى ، و مرا - اى مولاى من- بشایستگان ملحق گردانى ، همراه آنانكه فرشتگان در حال پاكیزگى جانشان بگیرند و بدانها گویند: سلام بر شما، بپاداش كارهائى كه مى كردید ببهشت در آئید، به گذشت و پرده پوشیت اى روف مهربان ، پروردگارا و از تو خواهم كه درود فرستى بر محمد و خاندان محمد و واجباتى را كه از پدران و مادران بگردن من هست بعهده گیرى ، و حقوق آن را بر من بپردازى ، و مرا با ایشان به نیكان ملحق فرمائى ، و نیز با برادران و خواهران و هر مرد و زن با ایمانى و مرا و همه آنان را بیامرزى كه تو ستوده و بزرگوارى ، و درود خدا بر محمد و خاندانش ‍ همگى .
دعاوه فى الیوم الاربعاء
الحمدلله الذى مرضاته فى الطلب الیه و التماس ما لدیه و سخطه فى ترك الالحاح فى المسئلة علیه و سبحان الله شاهد كل نجوى بعلمه و مباین كل ذى جسم بنفسه و لا اله الا الله الذى لا یدرك بالعیون و الابصار و لا یجهل بالعقول و الالباب و لا یخلو من الضمیر و یعلم خائنة الاعین و ما تخفى الصدور و الله اكبر المتجلل عن صفات المخلوقین المطلع على ما فى قلوب الخلائق اجمعین اللهم انى اسئلك سؤ ال من لا یمل دعاء ربه و اتضرع الیك تضرع غریق یرجو كشف كربه و ابتهل الیك ابتهال تائب من ذنوبه و خطایاه و انت الرؤ ف الذى ملكت الخلائق كلهم و فطرتهم اجناسا مختلفات الالوان و الاقدار على مشیتك و قدرت اجالهم و ارزاقهم فلم یتعاظمك خلق خلق حتى كونته كما شئت مختلفا مما شئت فتعالیت و تجبرت عن اتحاذ وزیر و تعززت عن موازة شریك و تنزهت عن اتخاذ الابناء و تقدست عن ملامسة النساء فلیست الابصار بمدركة لك ولا الاوهام بواقعة علیك و لیس لك شریك و لا ند و لا عدیل و لا نظیر انت الفرد الواحد الدائم الاول الاخر و العالم الاحد الصمد القائم الذى لم تلد و لم تولد و لم یكن لك كفوا احدا تنال بوصف و لا تدرك بوهم و لا تغیرك فى الدهور صرف كنت ازلیا لم تزل و لا تزال و علمك بالاشیاء فى الخفاء كعلمك بها فى الاجهار و الاعلان فیا من ذلت لعظمته العظماء و خضعت لعزته الرؤ سا و من كلت عن بلوغ ذاته السن البلغاء و من احكم تدبیر الاشیاء و استعجمت عن ادراكه عبارة علوم العلماء یا سیدى اتعذبنى بالنار و انت املى او تسلطها على بعد اقرارى لك بالتوحید و خضوعى و خشوعى لك بالسجود او تلجلج لسانى فى الموقف و قد مهدت لى بمنك سبل الوصل الى التسبیح و التحمید و التمجید فیا غایة الطالبین و امان الخائفین و عماد الملهوفین و غیاث المستغیثین و جار المستجیرین و كاشف ضر المكروبین و رب العالمین و ارحم الراحمین صل على محمد و ال محمد و تب على و البسنى العافیة و ارزقنى من فضلك رزقا واسعا و اجعلنى من التوابین اللهم و ان كنت كتبتنى شقیا عندك فانى اسئلك بمعا قد العز من رحمتك و بالكبریاء و العظمة التى لا یقاومها متكبر و لا عظیم ان تصلى على محمد و ال محمد و ان تحولنى سعیدا فانك تجرى الامور على ارادتك و تجیر و لا یجار علیك و انت على كل شى ء قدیر و انت الرؤ ف الرحیم الخبیر تعلم ما فى نفسى و لا اعلم ما فى نفسك انك انت علام الغیوب فالطف بى فقدیما لطفت بمسرف على نفسه فامنن على فقد مننت على غریق فى بحور خطیئته هائما اسلمته للحتوف كثرة زللة و تطول على یا متطولا على المذنبین بالصفح و العفو فانك لم تزل اخذ ابالفضل على الخاطئین و الصفح على العاثرین و من وجب له باجترائه على الاثام حلول دار البوار یا عالم الخفیات و الاسرار یا جبار یا قهار و ما الزمتنیه مولاى من فرض الاباء و الامهات و واجب حقوقهم مع الاخوان و الاخوات فاحتمل ذلك عنى الیهم وادة یا ذاالجلال و الاكرام و اغفر للمؤ منین و المؤ منات انك على كل شى ء قدیر.
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 اسفند 1392 توسط سید سعدی علوی
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin