تبلیغات
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی

(بیان اشرفیت و افضلیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ازكل نساء عالمین :)
هر چند در جهان هستى نساء و بانوان با شرافت و با فضیلت وجود داشته اند مانند حضرت مریم و حضرت هاجر و حضرت حورا و مانند آنها ولى هیچ یك از آنان در شرافت و فضیلت و كرامت بدرجه و مرتبه حضرت فاطمه زهراى اطهر سلام الله علیها نمى رسند.
زیرا شرافت و فضیلت یا نسبى و یا حسبى و یا قائم بشخص و صفات ملكوتى خود انسان است و حضرت فاطمه (ع ) در تمام مراحل جهات مزبور گوى سبقت را از قاطبه نساء عالمین من الاولین و الاخرین ربوده است :
و چگونه چنین نباشد و حل آنكه روحانیت او مقام نفس كلیه الهیه است : و نیز حضرت فاطمه زهرا دختر اول شخص عالم امكان است : فاطمه زهرا سلام الله علیها صادره نخستین و اولین جلوه رب العالمین است .
خداى متعال نور فاطمه زهرا را قبل از عالم و آدم آفریده است و نور او و پدرش و شوهرش نور واحد است چنانچه در روایت معتبر آمده است .
ان الله تفرد فى وحدانیته ثم تكلم بكلمته (اى اجاد بجود و اشرق بشروق ) فصارت نورا ثم خلق من ذالك النور محمدا و علیا و فاطمته :
پس در واقع حقیقت محمدیه و حقیقت علویه و حقیقت فاطمیه هر سه از نور واحد خلق شده اند و برهان امكان اشرف كه قاعده عقلیه ائیست برهان اشرفیت صادر نخستین است :
و نیز برهان دیگر بر اشرفیت و افضلیت حضرت فاطمه رهراى اطهر دختر والاگهر پیغمبر پیغمبر خاتم از باب قاعده تشاكل معلول با علت و اثر با موثر باشد بحكم (كل یعمل على شاكلته ) و مفاد (الولد سر ابیه ) و این برهان در كمال قوت است چه آنچه در والد است ظهورو بروزش در روح ولد و خون ولداست :
و شكى نیست كه حضرت ختمى مرتبت عقل كل محمد مصطفى علیه و آله و افضل التحیته و الثناء افضل و اشرف از كل ماسوى الله است و نیزولد هم كه از هر حیث مشابه با آب است پس بدیهى است كه مشابه اكمل - اكمل از غیر اكمل خواهد بود: بنابراین قادعده : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها كه خلقا و خلقا از هر جهت و هر باب شباهت تامه به حضرت ختمى مرتبت پدر بزرگوارش دارد اشرف و افضل از تمام نساء عالمین اولاد غیراكمل و مشابه غیر اكملند ولى حضرت فاطمه زهرا (ع ) ولد اكمل و مشابه اكمل و اشرف ما فى الوجود است و بحكم مشابه الاكمل اكمل اكملیت و اشرفیت و افضلیت آن حضرت از قاطبه نساء عالمین من الاولین و الاخرین ثابت و مبرهن و محرزاست و این قاعده كلیه برهانیه درتمام اولاد فاطمه زهرا یعنى ائمه اطهار (ع ) سارى و جارى است كه اشرفیت و افضلیت آنها ازتمام خلایق ثابت و محرزاست عقلا و نقلا:
و نیز در تائید و تثبیت اشرفیت و افضلیت حضرت خیر النساء فاطمه زهرا سلام الله علیها از كل نساء جهان واینكه او مختار و برگزیده خدا است از میان نساء عالمین همانا روایتى است كه از لسان حضرت ختمى مرتبت محمد صلیالله علیه و آله صادر شده است و بسیار قابل اهمیت است قال رسول الله (ص ) لعلى (ع ): ان الله عزوجل اشرف على الدنیا فاختارنى منها على رجال العالمین ثم اطلع الثالثه فختار الائمته من ولدك على رجال العالمین ثم اطلع الرابعته فاختار فاطمه على نساء العالمین : (عن كتاب فاطمته الزهرا(ع )للعلامه الامینى ) (ص )43 طبع امیر كبیر:
و ایضا عن النبى الختمى (ص ) فى حدیث طویل : على ساق العرش مكتوب (لا اله الا الله ) محمد رسول الله و على و فاطمته و الحسن و الحسین خیر خلق الله : فقال جبرئیل یارب فانى اسئلك بحقهم علیك لجعلتنى خادمهم قال الله تعالى قد جعلت فجبرئیل علیه السلام خادمنا: (عن كتاببحر المعارف للعاف الصمد انى ملا عبد الصمد الهمدانى كه صفحه 428):
مستفاد از این حدیث شریف نورانى این است كه حضرت ختمى مرتبت محمد پیغمبرخاتم و حضرت ولى الله الاعظم على و حضرت ملكه ملك و ملكوت ولیته الله العظمى فاطمته الزهرا (ع ) و دو فرزند دلبند آنها امامین همامین حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم الصلوه و السلام اشرف خلق الله و بهترین خلق الله در ارض عالم امكان هستند و جبرئیل خود از خداى متعال خواست كه افتحار خدمت و خادمیت دربار این بزرگواران را داشته باشد و خداى متعال درخواست جبرئیل را پذیرفت ملك مقرب دربار خود را خدامتگذار آنها قرار داد.
(ما جام جهان نماى ذاتیم
ما مظهر جمله صفاتیم )
(ما نسخه نامه الهیم
ما گنج طلسم كائناتیم )
(هم مظهر واجب الوجودیم
هم معنى جام ممكناتیم )
(هر چند كه مجمل دو كونیم
تفصیل جمیع مجملاتیم )
(برتر زم مكان و در مكانیم
بیرون ز جهات و در جهاتیم )
(ما هادى جمله علومیم
كشاف جمیع مشكلاتیم )
(بیمار و ضعیف را شفائیم
محبوس و نحیف را نجاتیم )
(گو مرده بیا كه روح بخشیم
گو تشنه بیا كه ما فراتیم )
(اى درد كشیده دوا جرى
از ما مگذر كه ما دواتیم )
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 فروردین 1391 توسط سید سعدی علوی
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin