تبلیغات
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی

على (ع ) فرمود:
به هنگام بروز فتنه چون اشتر دو ساله باش كه نه پشتى استوار دارد كه بر آن سوار توان شد و نه پستانى شیرده ، كه از آن شیر توان دوشید
و فرمود (ع ):  
آنكه طمع را شعار خود سازد، خود را خوار ساخته و هر كه پریشانحالى خویش با دیگران در میان نهد، تن به ذلت داده است و مكسى كه زبانش ‍ بر او فرمان راند، بى ارج شود.
و فرمود (ع ):  
بخل ، ننگ است و ترس ، نقص است و تنگدستى ، زبان زیرك را از بیان حجتش بر بندد و بینوا در شهر خود غریب است و ناتوانى ، آفت است و شكیبایى ، دلیرى است و زهد، توانگرى است و پارسایى ، چونان سپر است .
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 اسفند 1390 توسط سید سعدی علوی
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin