تبلیغات
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی

برادرم به فكر خود باش !

برادرم ! به فكر خود باش و از خویشتن غافل مباش و همواره كشیك نفس ‍ بكش و كشیك نفس كشیدن كشكى نیست ، از خداوند توفیق بخواه ، با ابناى روزگار بساز و مرد تحمل باش و به مثل معروف كه چه خوش مثلى است : آسیا باش درشت بستان و نرم باز ده ! مرد فكر باش كه فكر، لب عبادت است . مناجات و راز و نیاز با دوست را قطع مكن قل ما یعبوا بكم ربكم لولا دعاءكم . (184) (185)


178 شب زنده دارى

حق تعالى فرموده است : ان ناشئة اللیل هى اءشد وطا و اقوم قیلا # ان لك فى النهار سبحا طویلا ؛ (186) هر آینه شب هنگام از بستر برخاستن موافقت زبان و دل را افزاینده تر است و بیان سخن را استوار دارنده تر كه كارهاى تو در روز بسیار است .


179 تمناى دوست از دوست

آقاى من ! باید با تاءنى و رفق و مدارا به راه بود، نه با سرعت و اضطراب . جسارة عرض مى كنم هیچ چیز از خدا جز خدا مخواه كه چون صد آمد نود هم پیش ماست ، از تو حركت از خدا بركت . (187)


180 خنك حاجى كه ناجى باشد!

الهى ! خانه كجا و صاحب خانه كجا؟ طائف آن كجا و عارف این كجا؟ آن سفر جسمانى است و این روحانى ؛ آن براى دولتمند است و این براى درویش ؛ آن اهل و عیال را وداع كند و این ماسوا را؛ آن ترك مال كند و این ترك جان ؛ سفر آن در ماه مخصوص است و این را همه ماه ، و آن را یك بار است و این را همه عمر؛ آن سفر آفاق كند و این سیر انفس ؛ راه آن را پایان است و این را نهایت نبود؛ آن مى رود كه برگردد و این مى رود كه از او نام و نشانى نباشد؛ آن فرش پیماید و این عرش ؛ آن محرم مى شود و این محرم ؛ آن لباس احرام مى پوشد و این از خود عارى مى شود؛ آن لبیك مى گوید و این لبیك مى شنود؛ آن تا به مسجدالحرام رسد و این از مسجد اقصى بگذرد؛ آن استلام حجر كند و این انشقاق قمر؛ آن را كوه صفاست و این را روح صفا؛ سعى آن چند مره بین صفا و مروه است و سعى این مره در كشور هستى ؛ آن هروله مى كند و این پرواز؛ آن مقام ابراهیم طلب كند و این مقام ابراهیم ؛ آن آب زمزم نوشد و این آب حیات ؛ آن عرفات بیند و این عرصات ؛ آن را یك روز وقوف است و این را همه روز؛ آن از عرفات به مشعر كوچ كند و این از دنیا به محشر؛ آن درك منى آرزو كند و این ترك تمنى را؛ آن بهیمه قربانى كند و این خویشتن را؛ آن رمى جمرات كند و این رجم همزات ؛ آن حلق راس كند و این ترك سر؛ آن را لافسوق و لا جدال فى الحج است و این را فى العمر؛ آن بهشت طلبد و این بهشت آفرین ؛ لاجرم آن حاجى شود و این ناجى ؛ خنك آن حاجى كه ناجى است ! (188)


181 نظر پاك تواند رخ جانان دیدن

الهى ! دهن آلوده را با كتابت چه كار كه لا یمسه الا المطهرون واى بر آن مرشدى كه دهنش پلید است ؛ چه آن نارشید خود شیطان مرید است ؛ اگر در آشكار با یزید است در پنهان باید یزید است . (189)


182 توصیه به قرائت و طهارت

قرائت قرآن مجید در شب و روز ترك نشود، هر چند به قدر پنجاه آیه بوده باشد. طهارت را حفظ كنید؛ حتى با طهارت بخوابید. (190)


183 چگونگى خواندن قرآن

امام صادق علیه السلام فرمود: قرآن را با لحن عرب ، بدون غلط قرائت كنید، زیرا كه قرآن عربى است . (191)


184 دنیا زنى است عشوه گر و دلستان

حبیبم ! حسنا! دنیا به مثل زنى زیبا و آراسته است ، از مكر زنان اگر آگاهى ، از مكر دنیا ایمن باشد! با مردم باش و بى مردم باش ، نه مى شود با مردم بود، نه مى توان بى مردم . خداى نور حضرت دهاد و سوز و شورت را افزون كناد كه از این بنده شرمنده دستور نماز شب خواستى . (192)

آموختن همت از كبوتر

جناب آخوند ملا حسینقلى بعد از بیست و دو سال سیر و سلوك نتیجه گرفت و به مقصود رسید و خود آن جناب گفت در عدم وصول به مراد بودم ، دیدم كبوترى بر زمین نشست و پاره نانى بسیار خشكیده را به منقار گرفت و هر چه نوك مى زد خورد نمى شد، پرواز كرد و برفت و نان را ترك گفت . پس از چندى بازگشت به سراغ آن تكه نان آمد باز چند بار آن را نوك زد و شكسته نشد، باز برگشت و بعد از چندى آمد و بالاخره آن تكه نان را با منقارش خرد كرد و بخورد، از این عمل كبوتر ملهم شدم كه اراده و همت مى باید. در دیوان این كمترین آمده است كه :
قدم اول این مرحله خوف و رجا
باید از ترك سرت برگ سفر ساز كنى
همت و خضر ره و بنیت در حد سوا
سان تثلیث در انتاج نظر باز كنى (193)


186 نزول بلاى دردناك

امام صادق (ع ) فرمود: در خانه اى كه خوانندگى (غناء) مى شود، از نزول بلاهاى دردناك ایمن نیست و دعا مستجاب نمى شود و فرشتگان نازل نمى شوند و خداى متعال از اهل خانه اعراض نموده و روى رحمت برگردانیده است . (194)


187 مستحق مشایعت فرشتگان گردیدن

از امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه پیامبر بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواند و فرمود: نود هزار فرشته كه در میان شان جبرییل حاضر بود در نماز او شركت جستند. از جبرییل پرسیدم : به چه علت استحقاق یافته است كه شما بر او نماز گزارید. گفت : او سوره قل هو الله را دایم ، چه ایستاده و چه نشسته ، و چه پیاده و چه سواره و در حال رفتن و آمدن مى خواند. (195)


188 شخص زیرك

زیرك كسى است كه خود را شناخت و كارهایش را خالص ‍ گردانید.(196)


189 مسافر تائب را بپذیر!

الهى ! تو خود گواهى كه در عصر سلخ شهر الله مبارك هزار و سیصد و نود، چنان حسرتى بر این بنده مستولى شد كه گوشه هاى چشمم با ناودان بهارى برابرى مى كرد و آه هاى آتشینم جهنم سوز بود، كه بیداران در این ماه رستگار شدند و این خفته زیانكار. این حسرت یك ماه بود، با حسرت یك عمر چه باید كرد!؟ امشب كه لیله چهارشنبه بیست و سوم شوال المكرم هزار و سیصد و نود است ، از دل و جان توبه كرده ام و صمیمانه به سوى تو رخت بسته ام ، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله ، مسافر تائبت را بپذیر و توفیقش ده كه كه بر عهد استوار باشد و همواره محو دیدار باشد! (197)


190 باز هم شكر!

در خواب سنگین بودم و دیر بیدار شدم ، باز شكرت كه بیدار شدم . (198)

184) آخر سوره فرقان .
185) نامه ها و ملاقات ها، ص 72.
186) سوره مزمل ، آیه 7 - 8.
187) نامه ها و برنامه ها، ص 226.
188) الهى نامه ، ص 28.
189) الهى نامه ، ص 26.
190) نامه ها و برنامه ها، ص 226.
191) رساله نور على نور، ص 157.
192) نامه ها و ملاقات ها، ص 44.
193) هزار و یك نكته ، ص 427.
194) نامه ها و ملاقات ها، ص 44.
195) لقاءالله ، ص 121.
196) هزار و یك نكته ، ص 830.
197) الهى نامه ، ص 31.
198) الهى نامه ، ص 33.
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 اسفند 1390 توسط سید سعدی علوی
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin