تبلیغات
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی

گروه دهگانه امت پیامبر صلى الله علیه و آله در محشر 

جمعى از یاران پیامبر صلى الله علیه و آله در منزل ابو ایوب انصارى بودند معاذبن جبل كه در كنار رسول خدا نشسته بود. از حضرت معناى آیه (یوم ینفخ فى الصور فتاءتون افواجا) را سؤال كرد.
حضرت فرمود:
اى معاذ! از مطلب بزرگى پرشس نمودى ، آنگاه اشك از دیدگان پیامبر صلى الله علیه و آله جارى شد و فرمود:
ده گروه از امت من در ده صفت گوناگون وارد صحراى محشر مى شوند كه از سایر مسلمانان جدا هستند:
بعضى به صورت میمون ، برخى به صورت خوك ، بعضى پاها بالا و صورتشان پایین به سوى محشر كشیده مى شوند، برخى كور و لال ، بعضى زبانشان را مى جوند در حالى كه عفونت از دهانشان سرازیر است و اهل محشر از كثافت دهان آنان ناراحت مى شوند، برخى دست و پابریده ، بعضى بر شاخه هاى آتش آویخته ، برخى بدبوتر از مردار گندیده و بعضى در پوشش آتشین وارد محشر مى شوند و آنها عبارتند از:
1. سخن چین ، به صورت میمون .
2. حرامخواران ، به صورت خوك .
3. ربا خواران ، واژگون (پاها به طرف بالا و سرها به طرف زمین ).
4. ستمگران ، كور.
5. خود پسندها، كر و لال .
6. عالم بى عمل و قاضى ناحق ، در حال جویدن زبان خود...
7. آزار دهندگان همسایه ، دست و پا بریده .
8. خبر گزاران سلطان ظالم ، آویخته به شاخه هاى آتش .
9. شهوت پرستان و عیاشان و آنان كه حقوق الهى را پرداخت نمى كنند، بدبوتر از مردار گندیده .
10. متكبران و مغروران ، در پوششى از آتش در روز قیامت محشور خواهند شد.(10)


(10) پیامبر صلى الله علیه و آله با مردگان سخن مى گوید! 

جنگ بدر پایان یافت ، دشمنان اسلام فرار كردند و جمعى از بزرگان قریش ‍ به هلاكت رسیدند. پیامبر صلى الله علیه و آله دستور داد جنازه هاى كفار را در چاهى ریختند. تنها جنازه امیة بن خلف روى زمین ماند زیرا وى از بس كه چاق بود در همان روز جنگ گندیده و پاشیده شده بود.
پیامبر فرمود:
او را به حال خود بگذارید و سنگ و خاك آن قدر رویش بریزید كه زیر سنگ و خاك پنهان شود.
سپس حضرت بر سر آن چاه آمد و هر یك از آنها را صدا زد و فرمود:
آیا آنچه را كه پروردگارتان وعده داده بود، درست یافتید؟ همچنان كه من آنچه را كه خداوند وعده داده بود حق یافتم .
شما خویشان بدى براى پیغمبرتان بودید، شما تكذیب كردید، دیگران تصدیقم نمودند. شما از وطنم بیرون راندید، دیگران پناهم داد، شما با من جنگیدید دیگران به من كمك كردند.
در این وقت بعضى از اصحاب گفتند:
یا رسول الله ! اینان پیكرهاى مرده اند، چگونه با آنان سخن مى گویى و چه فایده اى دارد؟
رسول اكرم فرمود:
براستى فهمیدند آنچه را كه خداوند به آنها وعده داده بود حق است . و شما شنواتر از آنان نیستید، ولى آنها قدرت جواب گفتن ندارند.(11)

هفتصد درود خداوند 

روزى پیغمبر خدا صلى الله علیه و آله با امیرالمؤمنین فرمود:
یا على ! مى خواهى تو را به چیزى مژده بدهم ؟
على علیه السلام عرض كردم : بلى ، پدر و مادرم به قربانت ! تو همیشه مژده دهنده هر چیزى بودى .
فرمود: جبرئیل ، نزد من آمد و از امر عجیبى مرا خبر داد.
على علیه السلام پرسید: امر عجیب چه بود؟
فرمود: جبرئیل خبر داد كه هر كس از دوستان من ، بر من تواءم با خاندانم صلوات بفرستد، درهاى آسمان به روى وى گشوده مى شود و فرشتگان هفتاد صلوات به او مى فرستند و اگر گناهكار است گناهانش مى ریزد همچنان كه برگ درختان مى ریزد و خداوند متعال به او خطاب مى كند: (لبیك یا عبدى و سعدیك ) .
سپس به فرشتگان مى فرماید:
(ملائكان من ! شما به او هفتاد صلوات فرستادید، اما من بر او هفتصد صلوات مى فرستم .)(12)


(12) وظایف همسر از دیدگاه پیامبر 

بانویى خدمت پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله رسید و عرض كرد:
یا رسول الله ! حق شوهر بر زن چیست ؟
حضرت فرمود:
1. زن باید از شوهرش اطاعت كند و از فرمان او خارج نشود.
2. زن نباید بدون اجازه شوهر از مال او صدقه بدهد.
3. زن نباید بدون اجازه شوهر روزه مستحبى بگیرد.
4. زن باید در همه حال (جز در موارد ممنوع ) خود را به شوهرش عرضه كند و در اختیارش قرار گیرد.
5. زن نباید بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود و اگر بدون اجازه از منزل شوهر خارج گردد، مورد لعن ملائكان آسمان ، زمین و فرشتگان غضب و رحمت ، قرار مى گیرد تا به خانه اش برگردد.(13)


(13) راز احترام پیامبر صلى الله علیه و آله به خواهر 

رسول خدا صلى الله علیه و آله خواهر رضاعى (شیرى ) داشت ، روزى خدمت حضرت آمد. پیامبر چون او را دید شادمان شد و عباى خود را براى او به زمین پهن كرد و او را روى آن نشانید، سپس به او رو كرد، با گرمى و لبخند با وى به گفتگو پرداخت ، تا خواهرش برخاست و رفت .
اتفاقا همان روز برادر رضاعى اش نیز آمد. ولى پیغمبر با او مثل خواهرش ‍ رفتار نكرد.
شخصى پرسید:
یا رسول الله ! چرا به خواهر بیشتر از برادر احترام نمودید؟ با این كه او مرد بود. (یعنى او سزاوار به احترام بیشتر بود).
حضرت فرمود:
چون خواهر نسبت به پدر و مادرش بهتر از برادر خدمت مى كند.
بدین جهت خواهر را بیشتر از برادر محبت كردم .(14)

10- ب : ج 7، ص 89.
11- ب : ج 6، ص 254 و ج 19، ص 246. با كمى تفاوت .
12- ب : ج 94، ص 56.
13- ب : ج 103، ص 248.
14- ب : ج 74، ص 56.
نوشته شده در تاریخ شنبه 6 اسفند 1390 توسط سید سعدی علوی
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin