تبلیغات
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی
امام علی(ع)مظهر علم شجاعت جوانمردی-مذهبی

زمان قبول توبه

حدیثى است از پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله كه مى فرماید: خداوند توبه بنده را مادم كه غرغره نكرده است مى پذیرد. در این جا مراد از غرغره ، هنگامى است كه مرگ فرا رسیده و روح در حال فیض ‍ است .(342)


344- بخیل بودن بر عمر

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم خطاب به ابوذر در روایتى مى فرماید: بر عمر خویش ، بیش از درهم و دینارت بخیل باش !


345- یاد مرگ

امام متقین ، قائد غیر محجلین و امیر مؤ منان مى فرماید: اى بندگان خدا از مرگ و نزول آن بترسد و آماده شوید! زیرا مرگ امرى است بس عظیم ؛ چرا كه همراه مرگ یا شر ابدى است و خیر ابدى . هیچ كس از شخص ‍ نیكوكار به بهشت ، و از بدكار به جهنم نزدیك تر نیست . روح هیچ انسانى را بدنش جدا نمى شود، مگر آن كه خود مى داند به كجا مى رود؛ به سوى بهشت و یا به جهنم و آتش ؟ دشمن خداست و یا دوست او؟ اگر دوست خدا باشد، درهاى بهشت بر روى او گشوده مى شود و راهش براى او هموار مى گردد و به آنچه كه خدا براى دوستانش ، از فراغت بال و خلاصى از هر گونه سختى و رنج فراهم نموده است ، مى نگرد، و اگر دشمن خدا باشد، درهاى جهنم به روى او گشوده مى شود و راهش براى او هموار مى گردد و همه زشتى هاى آن را در برابر چشمان خود مى بیند. اى بندگان خدا! بدانید كه در پشت این روز، روز سخت و بزرگى است ؛ كه قعر آتش آن بس عمیق و حرارت آن بسیار شدید، و عذابش همیشه تازه و تازیانه هایش از آهن و نوشیدنى آن از خون چرك آلوده است . عذاب آن آرام نگیرد و ساكنان آن نمیرند. خانه اى است كه رحمت خدا در آن ، جاى ندارد و هیچ دعایى در آن اجابت نشود. (343)


346- برترین جهاد

امام امیر المؤ منین على علیه السلام فرمود كه : حضرت رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم پاره اى از لشكر براى (جهاد با دشمن فرستاد)، چون باز گشتند رسول خدا بدیشان گفت : خوش آمدند گروهى كه جهاد اصغر كردند و جهاد اكبر برایشان باقى است . گفته شد: اى رسول خدا! جهاد اكبر چیست ؟ فرمود: جهاد نفس . سپس رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: برترین جهاد آن است كه كسى با نفس خود كه در میان دو پهلوى اوست جهاد كند. (344)


347- توبه از خویشتن

الهى ! همه از گناه توبه مى كنند، حسن را از خودش توبه بده ! (345)


348- یك ساعت به خود بپرداز!

فرمودند: حاج میرزا حسین قاضى از شاگردان مرحوم میرزاى شیرازى بود و چون از نزد میرزا خواست خداحافظى كند و به تبریز برود، مرحوم میرزا به او گفت : حالا كه مى روى شب و روزى یك ساعت به خود بپرداز! بعد از چندى كه مرحوم میرزا از دیگران درباره مرحوم حاج میرزا حسین قاضى حال پرسید، در جواب گفتند: آقا آن یك ساعت تبدیل به 24 ساعت شده كه همواره در مراقبت و حضور و عزلت بود. اما عزلتى كه : (346)


سلوك الى الله

یكى از كلمات دلنشین مرحوم حاج سید على قاضى این است كه : اگر انسان نصف عمر خود را در پیدا كردن كامل صرف كند جا دارد. آن كه مرحوم شیخ آقا بزرگ در حق مغفور له قاضى فرمود: فراءیته مستقیما فى سیرته نكته اى بسیار ارزشمند است ؛ چه عمل عمده در سلوك الى الله استقامت است ، نزول بركات و فیض اى الهى بر اقر استقامت است .

هرگز میان حاضر و غایب شنیده اى
من در میان جمع و دلم جاى دیگرى است
350- فضیلت خواندن سوره واقعه

رسول خدا (ص ) فرمود: من قراء سورة الواقعه كل لیلة لم تصبه فاقة اءبدا ؛ هر كس سوره واقعه را هر شب بخواند، هیچ گاه تنگدستى به او روى نمى آورد. (347)


351- خوشا به حال سابقون !

خداوند سبحان مى فرماید: و السابقون السابقون # اولئك المقربون # فى جنات النعیم - الى قوله تعالى - یطوف علیهم ولدان مخلدون # باءكواب و اءباریق و كاس من معین# لایصدعون عنها و لا ینزفون ؛ (348)


352- نجات دهنده

از امام صادق علیه السلام روایت شده است : شش خصلت است كه مؤ من را پس از مرگ سود بخشد: (یكى ) فرزندى صالح كه برایش استغفار كند، و (دوم ) قرآنى را كه قرائت كرده ، و (سوم ) چاه آبى كه حفر كرده و (چهارم ) درختى كه غرس كرده و (پنجم ) صدقه آبى كه جارى نموده و (ششم ) سنت حسنه اى كه بنیان نهاده است و پس از او همچنان بدان عمل شود. (349)


353- جایگاه ابرار

خداوند سبحان مى فرماید: ان الاءبرار لفى نعیم # على الاءرائك ینظرون # تعرف فى وجوههم نصرة النعیم # یسقون من رحیق مختوم # ختامه مسك و فى ذلك فلیتنافس المتنافسون # و مزاجه من تسنیم # عینا یسرب بها القربون ؛ هر آینه نیكان در نعمت اند. بر تخت ها نشسته و نظاره مى كنند، بر چهره شان طراوت نعمت را بشناسید، از شرابى خالص كه بر سر آن مهر نهاده اند سیراب مى شوند، مهر آن مشك است و پیشدستى كنندگان در آن بر یكدیگر پیشدستى مى كنند، مزاج آن از تسنیم است و آن چشمه اى است كه مقربان خدا از آن مى آشامند.


354- دو مقام

آن كسى كه كشیك نفس خویش مى كشد، در مقام تجلیه است ، مى بایستى ظاهرش و آداب و معاشرت دنیایى او مطابق دستورات الهى باشد. و اما آرایش روح و جان را تحلیه مى نامند. تخلیه زینت است ، آراستن جان است ، باید به فكر آراستن خود بود، هر چند كه در حقیقت خداوند سبحان برون آرا و درون پرور است . به تعبیر شریف سنایى غزنوى :

اى درون پرور برون آرا
واى خرد بخش بى خرد بخشا
هر چند كه صورتگر عالم ملك و ملكوت اوست ، اما معدات را نمى شود نادیده انگاشت ، انسان باید مراقب خود باشد، باید بفهمد و بداند تا راه رشد و صلاح را بپیماید. (350)
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 دی 1390 توسط سید سعدی علوی
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin